Dam: Sillongen

Dammen ligger ved utløpet av Sillongen, et tjern som sammen med tjernet Slomma har vært brukt til vannforsyning for Østre Toten kommune.

Foto: Helena Nynäs, NVE, 28.05.2013

Det var Lena vannverk som tok i bruk begge tjern som drikkevannskilde på 1930-tallet. Tjernene ble tatt ut av drikkevannsforsyningen i 1992. Sillongen er i dag kun i bruk som rekreasjon. Det er et populært badested på sommeren, og i umiddelbar nærhet ligger Toten hotell og Toten golfbane. Fra Sillongen renner elven, til dels i rør, med et fall på ca 40 meter, videre østover til Slomma. Allerede før 1900 har begge tjern vært demt opp, men da i forbindelse med møllebruk i Kverndalen, rett nedenfor Slomma.

I 1909 ble det gjort forsøk med å produsere elektrisitet i Kverndalen, men driften viste seg etter kort tid ulønnsom og ble nedlagt. Området ved Kverndalen er lokalt ansett å være et viktig kulturmiljø. Dammen ved Sillongen er en jordfyllingsdam med betongkjerne, 2,5 meter høy og 35 meter lang. Dammen ble utbedret på 1930-tallet. Elva ble for ca femten år siden lagt i rør og området i dammens nærhet er planert. Tjernet kan reguleres ved behov med en åpne- og lukkeinnretning innebygd i betongdelen av dammen. Etter 1992 er dammen kun i bruk for å holde vannspeilet i Sillongen, der bading og fiske er populært.