Dam: Pålsbufjord

Dammen regulerer Pålsbufjorden øverst i Numedalslågen i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Dammen er sammen med Tunhovddammen hovedmagasin for flere kraftverk i Numedalslågen.

Foto: Helena Nynäs, NVE, 31.05.2011

Begge dammene hører til Nore kraftverk som var et sentralt ledd i statsreguleringen av Numedalslågen tidlig på 1900-tallet. Tunhovddammen var den første dammen i reguleringen og sto ferdig allerede i 1920. Kraftstasjonen i Nore ble satt i drift i 1928. For å utvide magasinkapasiteten ble dammen ved Pålsbufjorden bygd. Den sto ferdig i 1946. Den er av typen betong platedam, er den lengste i landet og har en total lengde på 632 meter. Selve platedammen, som utgjør dammens hoveddel, er 505 meter lang. Dammen er 20 meter på sitt høyeste. I forbindelse med opprusting ble det i 2007 etablert et nytt kraftverk inntil selve dammen på nedsiden. Pålsbu kraftverk utnytter fallet i Pålsbudammen. Bygningen er utført i betong for materialmessig å passe inn i den store betongkonstruksjonen. Sett ovenfra er bygningen utformet som et skovlhjul. Den er tegnet av arkitekt Manthey Kula.