Olstappen er det nederste magasinet i Vinstravassdraget. Dammen ble bygget her ved utløpet i 1953 -1955 av Vinstra kraftselskap for å etablere inntaksmagasin til Nedre Vinstra kraftverk.

Lamelldam ved Nedre Vinstra kraftverk — Foto: Jens Nicolai Thom, NVE, 30.06.2009

Dammen som har største høyde 25,5 meter og lengde 175 meter, er bygget som en lamelldam. Reguleringshøyden er 13 meter. Som flomluker har dammen en sektorluke og en segmentluke. Sektorluka var opprinnelig en tømmerluke. Magasinet tappes gjennom den 24 kilometer lange tilløpstunnelen til Nedre Vinstra kraftstasjon som sto ferdig i 1958. Kraftstasjonen er av de tidlige anlegg som ble bygget i fjell. Fordi Olstappen både er et reguleringsmagasin og inntaksmagasin eies dammen av et sameie av Vinstra kraftselskap og Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). Eierskapet utøves i dag i alle praktiske forhold av GLB.