Dammen ved Mortskjølungen ble bygd i forbindelse med Sootkanalen, et anlegg som skulle sikre tømmertransport vestover mot sjøen Setten i Aurskog- Høland og videre til Haldenvassdraget.

Mortskjølungen — Foto: Helena Nynäs, NVE, juli 2011

Mannen bak Sootkanalen var Engebret Soot (1786-1859), senere fløtningsinspektør i Haldenvassdraget. Det helt spesielle med kanalen er løsningen med motstrøms slusing. Terrenget heller østover og før kanalen sto ferdig ble tømmeret fløtet til Vänern i Sverige. For å sikre at tømmeret forble på norske hender ble det sluset motstrøms fra sjøen Skjærvangen opp til Mortskjølungen, en høydeforskjell på 25 meter. Deretter ble det lenset over Mortskjølungen og inn på en 1,5 km lang hestejernbane (Grasmobanen) til Tvillingtjern, en høydeforskjell på 38 meter. Transporten gikk videre gjennom en 400 meter lang nivåkanal mellom sjøene Tvillingtjern og Gulltjern og ut i tømmerrenna i Hvervselva og deretter ut i Setten. Tømmeret ble så fløtet videre ned mot sagbrukene i Halden. Fra Skjærvangen til Steinstjern (høydeforskjell 12 meter) var det anlagt 10 sluser. Fra Steinstjern fulgte så seks sluser vestover mot Mortskjølungen (høydeforskjell 13 meter). Den 16. sluse, kalt Haldor H. Jensen, var anlagt midt i denne steinmurte dammen som omdannet to myrtjern til innsjøen Mortskjølungen.

Dammen er 33 meter lang og fire meter bred. Kanalanlegget ble etter åpningen i 1849 suksessivt utbedret, og denne dammen, bygd i 1909 av svenske steinhoggere, var en del av slikt arbeid. Kanalanlegget ble brukt til 1930. De øverste slusene ble restaurert etter 1945, men ble i 1977 ødelagt av stor flom. Eidskog Museum og Eidskog Museums- og Historielag har kulturvernansvar i Sootkanalen, og arrangerer sammen med Setskog Historielag årlig Sootkanalmarsjen.

Mortskjølungen
Mortskjølungen Foto: Helena Nynäs, NVE, juli 2011