Kaldvellstemmen ligger i Stigselva (også kalt Kaldvellelva) ved utløpet til havet i Kaldvellfjorden nord for Lillesand sentrum.

Foto: Helena Nynäs, NVE, 28.06.2011

I området har det vært fløting av tømmer, kvern, sagbruk, tresliperi og kartongfabrikk. Ved utløpet er det anlagt to steinmurte dammer og en tømmerkistedam samt en tømmerrenne og en kanal. Aktivitetene ved elva er historisk sett knyttet til Kaldvell gård, en gammel gård der utnytting av vassdraget har pågått siden 1600-tallet. Kaldvellstemmen ble bygd her i 1895 for å drive Kalvild Træsliperi (1889-1962). Det er en steinmurt, lang og sirlig utformet damkonstruksjon med en åpen lukedel og gangvei på toppen. Denne gangveien er i dag utgangspunkt for turer langs elva. Mange anlegg ved elva ble restaurert i forbindelse med Aksjon Vannmiljø i 1992. Da ble dammen hevet og det ble anlagt fisketrapp. Grimeelva, som Stigselva er en del av, er varig vernet i Verneplan for vassdrag IV (1993). Den vestlandske hovedvei mellom Grimstad og Lillesand som ble bygget ca 1790, gikk gjennom dette området, og var hovedvei frem til 1905. Området langs vassdraget er et populært og mye brukt turområde. Østre Kaldvell gård, med en staselig hovedbygning fra 1905 i nyklassisistisk stil, ligger nær inntil Kaldvellstemmen. Gården er i privat eie, men området langs elva eies av Lillesand kommune.