Dammen er en stor betong lukedam i Øyer nord for Lillehammer som demmer opp Gudbrandsdalslågen. Den inngår i elvekraftverket Hunderfossen fra 1963, med en kraftstasjon i fjell på vestsiden av dammen.

Hunderfossen — Foto: Jens Nicolai Thom, NVE, september 2005

Kraftverket utnytter et fall på 46 meter. Lukedammen, som består av en sektorluke, en klappeluke og ti segmentluker utgjør dammens hoveddel, er 158 meter lang. To av segmentlukene er bunntappeluker. I tillegg er det en liten glideluke for en 170 meter lang fisketrapp, og inntaksluke til kraftverket. Den totale lengde inklusive alle damdeler er 280 meter. På sitt høyeste, fra laveste punkt på fjellfundament til vegbane over damkrona, er dammen 16 meter. Ved dammen ligger et visningsanlegg for oppdrett av hunderørret, en gammel storørretstamme fra vassdraget. Hunderørret er en av Europas største og beste ørretstammer. Etter vannkraftutbyggingen har denne arten fått vanskeligere levevilkår. Kraftselskapet produserer derfor her hvert år 20 000 fiskeyngel, som settes ut i elva for å bevare arten.

Hunderfossen familiepark, Norsk vegmuseum og Energisenteret ligger på vestsiden av elva, hvilket tilsier at området er godt besøkt. Hunderfossen er derfor trolig et av landets mest kjente elvekraftverk.

Hunderfossen
Hunderfossen Foto: Jens Nicolai Thom, NVE, august 2008