Dammen ligger i Nidelva nord for Arendal. Den er en 18 meter høy og 160 meter lang massivdam i jordfuktig stampebetong fra 1913, og kledd med naturstein. Det er 19 luker i dammen; en bunnluke, fire reguleringsluker og 14 flomluker.

Haugsjå dam — Foto: Unn Yilmaz, NVE, 10.04.2014

Dammen gir et mektig inntrykk fra nedsiden. Formen domineres av damkroppens 11 seksjoner og av flomløpets form som en hoppbakke. Dammen hører til kraftverket Bøylefoss fra 1913. Det er en av de eldste, og i forhold til produksjon den største, kraftstasjonen i Arendalsvassdraget. Bøylefoss er et av landets tidligste store elvekraftverk. Anlegget er tilknyttet historien om gründerne Ragnvald Blakstad og Sam Eyde, samt industrietableringen av Eydehavn i Arendal kommune. Som et bakgrunnsteppe til etableringen av industrien sto Sam Eydes ønske om å gjenskape og omforme jernverksindustrien i Arendalsdistriktet. Eydes prosjekter er kjent for å være helhetlig gjennomført, detaljert planlagt, og med stort fokus på arkitektur og utforming.

Det er ukjent om arkitekt er brukt i utformingen av dam Haugsjå, men stasjonen er tegnet av Thorvald Astrup. Jernbane fra Arendal til Nelaug nordover, kalt Treungenbanen, ble ferdig i 1910. Ved dammen ligger Haugsjå jernbanestasjon, og herfra gikk det et sidespor helt frem til kraftstasjonen. Denne transportløsningen hadde stor betydning under byggeperioden. Dammen ligger to kilometer ovenfor kraftstasjonen. Til elvekraftverk å være er avstanden på to kilometer mellom dam og kraftstasjon lang. Fra dammen er det sprengt to tunneler som går ned til fordelingsbassenger. Derfra går fire rør ned til kraftstasjonen.