Damkonstruksjonene ved Øvre og Nedre Frognerdam i Frognerbekken inngår som sentrale elementer i Frognerparken/Vigelandsparken, og fikk sin nåværende utforming i 1939-1949.

Gangbroen ved Øvre Frognerdam — Foto: Helena Nynäs, NVE

Kristiania kommune kjøpte hele Frogner Hovedgård, en av landets største gårder i 1896. Etter 1904, da den så kalte ”Gamleparken” ble åpnet for allmennheten, har området fått sin karakter av offentlig park.

Begge dammer fungerer som gangbroer i parken. I dag er den øvre hovedbro for hele anlegget, og den nedre en mindre bro langs en av aksene i parken. På kart fra før 1900 fremkommer at den nedre dam med bro har fungert som en hovedferdselsåre langt tilbake i tid. Ved den nedre dam lå et sagbruk tilhørende Frogner hovedgård. Dagens hovedbro, også kalt Frognerbroen, ble tegnet av arkitekt Henrik Bull til Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914. Dagens granittbro med lykter og skulpturer i bronse er bygget over denne eldre broen. Gustav Vigeland tegnet på 1920-tallet dagens bro og modellerte i tiden 1925 til 1933 de 58 skulpturene på broen. Begge broer er anlagt på toppen av eldre steinmurte dammer, som i sin tid også fungerte som gangbroer.

Mange av de nåværende strukturene i parken ble laget til Jubileumsutstillingen 1914. På vannene kunne man ro i utleiebåter. Vassdragsvesenet (datidens NVE) var en av mange statlige virksomheter som deltok på utstillingen. Ved nedre dam anla Vassdragsvesenet et lite kraftverk for å demonstrere vannkraftens muligheter. Hull etter røropplegget kan sees her i dag. Enda eldre rester etter dammer antas også mulig å finne. Frognerbekken ble demmet opp tidlig på 1700-tallet, og her har man drevet både sager og møller. Det har vært gårdsdrift på Frogner helt siden 1300-tallet.

Nedre Frognerdam
Nedre Frognerdam med hull etter røropplegg til høyre i bildet Foto: Helena Nynäs, NVE