Dammen etablerer det største magasinet for Aura kraftverk, og sto ferdig i 1956. Dammen ligger på 850 meters høyde i fjellområdene mellom Lesja og Sunndalsøra. Før regulering var det her tre innsjøer; Gautsjøen, Grynningen og Aursjøen. Under 2. verdenskrig startet den tyske okkupasjonsmakten arbeidene med vannkraft- og aluminiumsverket i Sunndal. Utbyggingen av Aura, eller rettere sagt videreføringen av arbeidet, ble vedtatt i Stortinget 1947 først og fremst for å forsyne Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag med strøm.

Aursjødammen — Foto: Dag Bachke, NVE

I 1951 vedtok Stortinget at Aura også skulle forsyne det kommende aluminiumsverket på Sunndalsøra. Aursjødammen er landets første store steinfyllingsdam bygd med moderne laste- og transportmaskineri. Den nye teknologien gjorde det mulig å bygge så store konstruksjoner i uveisomme høyfjellsområder. Dammen er en steinfylling med betongplate på vannsiden, 40 meter høy, 1060 meter lang med en damkronebredde på 6,5 meter. Dammen er også den første steinfyllingsdammen NVE Statskraftverkene prosjekterte. Den er i flere omganger blitt reparert og utbedret, sist i 2006. Under reparasjon i 2006 ble magasinet kraftig nedtappet. Dette muliggjorde omfattende arkeologiske undersøkelser med funn og ny kunnskap om Sør-Norges eldste historie. Fra Eikesdalen og fra Sunndalsøra er dammen tilgjengelig via bilvei. Turistforeningens Aursjøhytta ligger rett nord for dammen. Området har, både før og etter utbyggingene, vært et populært friluftsområde. På østsiden av Aursjøen ligger Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og i vest Dalsida landskapsvernområde. Siden 1986 er kraftverket drevet av Statkraft. Aura kraftverk er et besøkskraftverk og det inngår i Landsverneplan Statkraft 2010.