Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

015/4 Sørkjeåi

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til midtre Numedalsvassdraget. Vassdragets mange elver, vann og myrer er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap. Elveløpsformer, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

Sørkjeåi er sidevassdrag til Numedalslågen. Elva starter på platået mellom Tinnsjøen og Numedal og ender ca. 3 km sør for Rollag. Landskapet er godt egnet til turgåing og det finnes flere innsjøer og mindre vann egnet for bading, båtliv og fiske. Gjennom feltet går det merkede turistløyper som har forbindelse med Blefjell i sør og Hardangervidda i nord. Store Nordmannsslepa, den viktige ferdselsveien over Hardangervidda, følger hele vassdraget. Nordmannsslepa ble brukt til fedrifter fra Vestlandet til Østlandet. Ved Kjemhus er et større gravfelt med 40 gravrøyser. Det var særlig friluftslivs- og rekreasjonsinteressene som lå til grunn for vernet.

Fakta

Fylke: Viken, Vestfold og Telemark
Kommune: Tinn, Rollag
Vernetidspkt: 1993 (Vp IV)
Vassdragsnr. 015.G2Z
Areal: 36 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Sørkjevatn: 3,5 km², 746 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1213 - ca 195 moh