Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/32 Mørkedøla

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Hallingdalselva i Drammensvassdraget. Utløp til Hemsila. Vassdragets elver og vann er sentrale deler av et variert og kontrastrikt landskap som i stor grad ligge ri høyfjellet. Elveløpsformer med tilhørende prosesser, landfauna og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Kulturminneverdier. Viktig for friluftsliv og reindrift. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Elveløp i nedre del. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, 2006)

Mørkedøla grenser til vannskillet mot Vestlandet. Vassdraget drenerer til Hemsila i Hemsedsal. 

I øvre del av Hemsedal omfatter vassdragsvernet tre atskilte restfelt som ikke er utnyttet til kraftproduksjon: Mørkedøla og Grønndølas felt som drenerer til Hemsil, og Hornsbekken som er et lite felt som inkluderer den kjente Hydnefossen. Feltene til Mørkedøla og Grønndøla grenser opp mot Fillefjell i nord.

Fotosider:

012-32_Mørkedøla_landform_fotoside.pdf

012-32_Mørkedøla_Storeskarvatn_fotoside.pdf

Fakta

Fylker: Viken, Vestland
Kommuner: Hemsedal, Ål, Lærdal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr. 012.CDD
Areal: 139 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Raudbergsholtjørni: 0,2 km², 1337 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1819 - ca 750 moh