Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/3 Norefjellområdet

Vernegrunnlag: Vassdragsobjektet ligger i nedre deler av Drammensvassdraget og omfatter mange små elver og vann som drenerer til Hallingdalselva, Krøderen og Simoa. Området inngår i et attraktivt og variert landskap. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Norefjell blir drenert av mange små bekker som renner til Hallingdalselva og Krøderen i nordøst og til Simoa i sørvest. Landskapet er lite kupert og går fra jordbrukslandskap via subalpin granskog til høyfjell. De høyeste toppene når opp i 1450 moh. og er synlige i vid omkrets.

Området er i øst avgrenset av vestbredden av Krødern og Hallingdalselva fram til nedbørfeltgrensen til Grøslandselvi, og dennes nedbørfeltgrense sørover til kote 800, deretter vestover langs denne til grensen mot Stamselvi og deretter videre vestover langs denne mot grensen til Simoa (nr. 012/2). I vest følges grensen mot Simoa og i sør av Bjøreelvas sørlige nedbørfeltgrense. Nedre deler av Grøslandselvi ligger utenfor det vernede området, men ikke Tingsjøområdet

En stasjonær villreinstamme på 100‑300 dyr har tilhold i her, og år om annet kommer bjørn tilhørende Valdres‑Hallingdalsstammen. Norefjell er nærmeste høyfjell for folk rundt Oslofjorden, og det er lagt til rette med hoteller, turistheimer, skiheiser og parkeringsplasser. Stedet ble internasjonalt kjent under De olympiske leker i Oslo 1952 da utfor og storslalåm ble avviklet her. Det finnes mange merkede turløyper. Ved en av de høyeste toppene, Høgevarde (1 459 moh.), er det en selvbetjent hytte. Der det tidligere lå virksomme setre, er det i dag bygget flere tusen hytter. Den store betydningen for friluftsliv lå til grunn for vernet.

Fakta

Fylke: Viken
Kommuner: Flå, Krødsherad, Sigdal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Areal: 326 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Fyrisjøen: 0,4 km², 868 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1459 - 133 moh