Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/12 Skarvåi

Vernegrunnlag: Urørthet. Anbefalt referansevassdrag. Sidevassdrag til øvre Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp på Fillefjell, i vestenden av regulerte Strandavatn. Vassdraget ligger høyfjellet. Særlig Flakvatnet og dets tilhørende system har stor verdi som Norges høyest beliggende større innsjø. Landformer og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Vurdert sammen med Hivjuåni og Grytå.

Vernet omfatter Skarvåi med Flakevatn og utløpselvas nedbørfelt ned til det regulerte Strandavatn. Flakevatn ligger nordøst for Finse i et pass som skjærer nesten gjennom Hallingskarvet. Arealet ligger praktisk talt i sin helhet over tregrensen. Flakevatn er Norges høyestliggende større innsjø (1 448 moh.) og har et maksimaldyp på 75 m. De klimatiske forholdene svarer til hva man ellers finner i subarktiske strøk. Flakevatn viser ekstrem avkjøling om vinteren, og det hender også at den er isdekt i kjølige somre. En isbre i nedbørfeltet tilfører innsjøen kaldt vann. Vanntemperaturen om sommeren overstiger sjelden 7‑80C. Det gir spesielle biologiske betingelser. Innsjøen er interessant vitenskapelig. Det var de naturfaglige forhold som lå til grunn for vernet.

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Hol
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 012.CFF
Areal: 78 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Flakavatnet, 3,4 km²: 1451 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1816 - 978 moh