Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

019/6 Åmdalsvassdraget ovf. Borsæ og Foluvatnet

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til øvre deler av Arendalsvassdraget. Vassdraget er sentrale deler av fjellområdet ovenfor de regulerte innsjøene Borsæ og Folurdvatn. Viktig for friluftslivet. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Kjønneviksvatn. (Foto: Jon Arne Eie)

Åmdalsvassdraget ovenfor Borsæ og Folurdvatn omfatter et fjellområde i øvre deler av Arendalsvassdraget, ovenfor de regulerte innsjøene Borsæ 756 moh. (12 m regulert) og Folurdvatn (13,7 m). Området kalles Skafsåheia og ligger på grensen mellom Telemark og Aust‑Agder.

Riksveien fra Dalen til Valle i Setesdal går langs Førsvatn og Kjønnesvikvatn, de to største innsjøene. Tjønnesvikvatn (815 moh.) er et næringsfattig fjellvatn omgitt av bjørkeskog, mens langs Førsvatn (768 moh.) står spredte eksemplarer av furu og gran. Særlig langs veien ligger det mange hytter og et par turistanlegg.

Ved vernet ble det lagt avgjørende vekt på friluftsliv, fordi turområdet har tilknytning til Setesdal‑Austhei og andre friluftsområder. Fra Kjønsvikvatn går det fotturistrute over til Fyresdal. .

Fakta

Fylker: Aust-Agder, Telemark
Kommune: Bykle, Valle, Fyresdal, Tokke
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 019.J5
Areal:  121 km²

Største vann: 
Førsvatn: 1,4 km², 768 moh. Reg: Folurdvatnet: 3,0 km², 809 moh.

Høydenivå: 
1521 - 756 moh