Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

148/3 Børjedalsvassdraget

Vernegrunnlag: Urørthet. Vassdraget ligger sør på Helgelandskysten og er viktige deler av et kontrastrikt landskap med kort avstand mellom høyfjell og fjord.

Granåselva. (Foto: Arne Hamarsland, aug. 1987)

Børjedalsvassdraget ligger øst for Brønnøysund, og har utløp innerst i Storbørja som er en arm til Velfjorden.

Hovedelva renner nord‑sør i et tilnærmet urørt landskap med relativt høye fjell på begge sider av dalføret. Østerdalsfjellet i nordøst går opp i 955 moh. Tidligere gikk ferdselen nordover til Indre Visten gjennom dalføret på en kjerrevei mellom de to fjordarmene.

Det går ikke bilvei inn i nedbørfeltet, og fotturister er avhengig av båtskyss til Storbørja som er utgangspunkt for turer. Bortsett fra noe hogst i nedre delen er feltet lite berørt av tekniske inngrep.

Sammen med Visten i nord og Lomsdalsvassdraget i sørvest inngår Børjedalsvassdraget i et større sammenhengende villmarksområde.

Fakta

Fylke: Nordland
Kommune: Brønnøy, Vevelstad
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 148.4Z
Areal: 39 km²

Største vann: 
Vestredalsvatn 0,1 km²: 633 moh.

Høydenivå: 
960 - 0 moh