Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

111/1 Ulvåa til Ålvund

Vernegrunnlag: Vassdraget er sentrale deler av et typisk og kontrastrikt landskap, fra alpine fjell med breer, og gjennom sidedaler og dyp hoveddal til utløp i fjord. Elveløpsformer, isavsmeltingsformer og tilhørende biomangfold inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.

Ved enden av Store Innerdalsvatnet, 395 moh., ligger Renndalssetra. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, aug 2010).

Ulvåa til Ålvund, også kalt Ålvundelva, renner nord for og parallelt med Sunndalen. Vassdraget har utløp til Ålvundfjorden, en indre arm av Halsafjorden.

Innerst ligger Innerdalen som av mange er kalt Norges vakreste dal. Snøkledde fjell helt opp i 1840 moh. omkranser den trange og dype dalen. Innerdals­tårnet (1430 moh.) ruver ikke høyest, men er allikevel den mest iøyenfallende av toppene. Vassdraget er en viktig del av landskapet. Elva går i til dels rolig løp i dalbunnen.  Ned dalsider, ved hengende dalers møte med dypere daler og ved fjellterskler går elva i fosser og fossestryk.

Gjennom Innerdalen meandrerer elva gjennom store myrområder, og der dalen begynner å vide seg ut, lig­ger Innerdalsvatna. Her ligger Innerdalshytta og Renndalssetra som er gode utgangspunkter for fot­turer i Trollheimen. Det er merket sti både opp Reindalen i nord og inn Giklingdalen i sør, og en tredje mulighet er å fortsette innover hoveddalen over Innerdalsporten. De mange steile fjellsidene gjør Innerdalen ideell for fjellklatring.

Fra Innerdalsvannene renner Ulvåa mot nord­øst gjennom Viromdalen. En av de større sideelvene til denne kommer fra Vinnubreen.

Inner­dalen landskapsvernområde ble opprettet allerede i 1967 og revidert i 1977. Grensen går mellom Store Innerdalsvatnet og Dalen innerst i Viromdalen. Vinnufjellet inngår Trollheimen landskapsvernområdet, vedtatt i 1987.

Menneskelig aktivitet setter sitt preg på vassdraget etterhvert som man kommer lenger ned. Myrer og dyrket areal omkranser den relativt stilleflytende elva. Elva renner ut i havet via Ålvundfossen som i dag utnyttes til kraftproduksjon. Vassdragets to største vann, Reinsetvatn og Langevatn, er regulert til kraftproduksjon.

Fotosider:

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_elvestrekning_fotoside.pdf

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_Innerdalen_fotoside.pdf

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_Renndalssetra_fotoside.pdf

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_utløp_fotoside.pdf

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_Vinnubreen_fotoside.pdf

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_Viromdalen_fotoside.pdf

111-1_Ulvåa_til_Ålvund_Ålvundfoss_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommune: Sunndal
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 111.5Z
Areal: 199 km²

Største vann: 
Storvatnet, 0,7 km², 729 moh. Reg: Langvatnet, 1,4 km², 1078 moh.

Høydenivå: 
1816 - 0 moh