Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

100/1 Valldøla

Vernegrunnlag: Urørthet: Vassdragets breer, elver og vann er sentrale og til dels dominerende deler av et kontrastrikt og variert landskap med kort avstand fra alpine fjell med breer til utløp i fjord. Vannene ligger eksponert i glasiale botner over skoggrensen. Elvene er til dels dominerende i landskapet. Dalene er dype.  Elveløpsformer, isavsmeltingsformer, skredformer, aktive prosesser i avsetninger og fjell, botanikk og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet. Utfyller nasjonalpark ned til fjorden.

Rafting ved Holsbrua. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010).

Valldøla liggger i den vestlige delen av Reinheimen med Romsdal i nord og Tafjord i sør. Vassdraget har utløp i Nordalsfjorden, indre del av Storfjorden.

Øvre deler har fjellpartier i høydenivået opp til 1600-1700 moh. Flere partier er dekket av mindre breer. Mellom toppene ligger dype daler, og flere av dem er fylt med vann. Kontrastene er store. Vannenes beliggenhet i de breeroderte botnene er karakteristiske deler av landskapet. I slike landskap er også elvene viktige faktorer.

Valldøla renner mot sørvest. Fra fjellene renner en rekke sideelver til hovedelva. Noen av disse er elvene gjennom Langfjelldalen, Veslelangdalen og Steindalen som alle renner inn fra øst. Selve dalbunnen er bred og frodig. Enkelte steder går elva i foss, som ved Holsbrua og ved Alstad hvor Gudbrandsjuvet er blitt en turistattraksjon.

Elva er kjent som en god lakseelv.

Både den østlige og sørlige delen av vassdraget ligger nå i Reinheimen nasjonalpark, opprettet i 2006. Veien gjennom dalen følger hovedelva. Merkede turløyper følger dalførene inn i Tafjordfjella, som går for å være et kupert og utfordrende turterreng.

Fotosider:

100-1_Valldøla_Gudbrandsjuvet_fotoside.pdf

100-1_Valldøla_Holsbrua_fotoside.pdf

100-1_Valldøla_utløp_fotoside.pdf

100-1_Valldøla_øvre_del_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Møre og Romsdal
Kommuner: Norddal, Rauma
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr. 100.Z
Areal: 360 km²

Største vann: 
Krynkelvatnet, 2,0 km², 1203 moh.

Høydenivå: 
1741 - 0 moh