Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.09.2021 , sist oppdatert 15.09.2021

Péter Borsányi

Navn / Name: Péter Borsányi
Tittel / Title: Forsker, dr.ing. /  Researcher
Avdeling / Department: Hydrologisk avdeling / Hydrology Department
Seksjon / Section: Vannbalanse / Water Balance
Epost / Email: pbo ' at' nve.no

Arbeider med / Areas of work:

  • Modellering av vassdragshydraulikk / Modelling environmental fluid mechanics
  • Modellering av elvemorfologi / Modelling river morphology
  • Flomvarsling / Flood early warning
  • Undervisning av relevante fagfelt nasjonalt og internasjonalt / Lecturing relevant topics in Norway and abroad

Prosjekter / Current projects:

  • NVEs fastgruppe for vassdragshydraulikk / NVE’s topical group of open channel hydraulics
  • Maskinlæring i flomvarslingen / Machine learning in NVE’s flood early warning service
  • Overvann i arealplanlegging / Stormwater in land-use planning
  • Hydromorfologiske modellering av Skjøli i Skjåk / Hydromorphological modelling of Skjøli at Skjåk
  • Internasjonal bistandsprosjekt i Nepal / International aid project in  Nepal

Publikasjoner / Publications:

http://scholar.google.no/citations?user=KipXCVkAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Peter-Borsanyi

https://www.linkedin.com/in/peterborsanyi/