Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.11.2015 , sist oppdatert 21.06.2021

Ofte stilte spørsmål

På denne siden finner du ofte stilte spørsmål omkring hydrologiske sanntidsdata. 

Ikke oppdaterte data 

Spørsmål: Hvorfor er ikke alle data oppdatert hver time fra alle målestasjonene?

SvarSanntidsdataene hentes primært til bruk i NVEs flom- og skredvarsling samt som tilbud til andre i samfunnet som lokale beredskapsansvarlige. Det er pr. april 2020 mer enn 1600 serier fra 625 stasjoner som automatisk presenteres. De fleste ajourføres hver time, men noen kommer en gang i døgnet, eventuelt enda sjeldnere der vi får data fra andre som er ansvarlig for stasjonsdrift.

Vær oppmerksom på at målestasjonene registrerer vannstanden i norsk normaltid (UTC +1) hele året. Når det er sommertid kan det derfor se ut som at oppdateringen ligger en time på etterskudd. (Eksempel: måling markert kl. 14, er klokken 15 etter en klokke på sommertid.)

Spørsmål: Hvorfor er data fra stasjonen ikke oppdatert i dag/siste uke?

Svar: Stasjonene kalles opp automatisk, men fra tid til annen svikter systemene og manuelle grep må til. Prioriteringen av dette styres primært av flomvarslingens behov for data, der det er definert 150 stasjoner med ekstra høy prioritet. For disse vil feilretting normalt gjøres raskt, mens det for andre stasjoner kan det bli prioritert noe lavere.

Vi mottar også en del data fra andre instanser, som kommuner, kraftverk eller magasineiere, og disse sender ofte data med en del forsinkelse, noe NVE i liten grad kan påvirke.

Spørsmål: Hvor finner jeg eldre data?

Svar: Foreløpig er kun de nyeste målingene (siste 2 måneder) tilgjengelig for selvbetjening på nett. I «Sildre» er det mulig å sette tidsperiode selv, men det er begrenset hvor langt tilbake dette systemet kan hente data. Det arbeides med en ny løsning for tilgang til hele den historiske databasen med hydrologiske data. Ved spørsmål om eldre data, send en e-post til hydrology@nve.no. For maskinell henting av data, har vi et tilrettelagt API, som er tilgjengelig her: https://hydapi.nve.no/

Datakvalitet og plassering

Spørsmål: Hvordan kan vannstanden/-føringen i en elv stige når det er minusgrader og ingen nedbør?

Svar: Vannstanden i en elv kan øke på grunn av oppstuving/oppdemming fra nedenforliggende isdammer. Sarr og bunnis i elva vil også kunne heve vannstanden. Forskjellen mellom vannstanden i elva med og uten is kalles "isoppstuving". Siden NVE primært måler vannstand og beregner vannføringen ut fra vannstandsdataene, vil vannføringen bli beregnet for høy om vi regner ut fra vannstanden i en isoppstuvet elv. Slike data vil derfor seinere bli manuelt korrigert ved hjelp av meteorologiske data som nedbør og temperatur, samt ved sammenligning med andre hydrologiske stasjoner uten isoppstuving. Slik kontroll og retting gjøres minst en gang pr år.

Spørsmål: Hvor ligger målestasjonen?

Svar: 
Nøyaktig plassering finnes i NVE Temakart for hydrogiske data eller i NVE Atlas.

Det er mange muligheter for å se stasjoner i NVEs kartløsningene og det kan ta litt tid å bli kjent. Noe dataoppslag kan gjøres via seNorge, mens det foreløpig ikke er tilgang til måledata direkte fra NVE-atlas eller temakart.

Også under grafene med sanntidsdata, er det en peker til kart som viser stasjonsplasseringen.

Spørsmål: Er det en stasjon i vassdraget?

Svar: Bruk www.senorge.no (bare et utvalg av stasjoner), NVE Temakart for hydrogiske data, eller NVE Atlas (alle stasjoner vises) til å se om det er stasjoner i vassdraget. Sanntidsdataene med oversiktskart finnes på www.nve.no/hydrologi/hydrologiske-data

Spørsmål: To symbolknapper på kartet med sanntidsmålinger ligger oppå hverandre så man ikke kan velge den nederste.

Svar:
Kartet er fullt zoombart, så det skal være mulig å skille stasjoner som ligger tett sammen ved å zoome inn. Det er også en link nedenfor kartet til liste med stasjoner sortert på ulike kriterier.

Spørsmål: Hvorfor er ikke data på nettsiden kvalitetssikret?

Svar
: Vi mottar i gjennomsnitt så mye som 100000 verdier i døgnet og en manuell kvalitetssikring av alle sanntidsdataene før de legges tilgjengelig, er ikke praktisk mulig. På lengre sikt ønsker vi å lage automatisk kontroll som retter åpenbare feil.

Observatørtjeneste

Send gjerne en e-post til hydrologisk avdeling (hydrology@nve.no) hvis du er interessert i en observatørtjeneste på en målestasjon i nærmiljøet.

Skriv gjerne hvilken målestasjon og ca. hvor lang reisevei det er eller hvor du bor, så vil du bli kontaktet.