Revisjonsrapporter kraftforsyningsberedskap 2016 - NVE