Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon og de fleste vil trolig ha startet utrullingen innen utgangen av 2015. For mer informasjon klikk på boksen til høyre.

NVE arbeider med en kartløsning som vil vise utrullingen av smarte strømmålere i hvert enkelt nettområde. Dette kartet vil gjøres tilgjengelig på denne siden i løpet av første kvartal 2016.

Nå må strømleverandører og nettselskap innhente fødselsnummer for alle strømkunder

Fra 1. september 2015 er alle nettselskap og strømleverandører pålagt å innhente kundenes fødselsnummer. Fødselsnumrene skal brukes for å entydig identifisere kundene og ivareta personvernet i den nye nasjonale løsningen for informasjonsutveksling i strømmarkedet (Elhub).

Les mer om innhenting av fødselsnummer og Elhub her.