Våre forbrukersider gir en oversikt over hvem som gjør hva i kraftmarkedet, og svarene på de vanligste spørsmålene du har omkring strøm og nettleie.

Frys av leverandørskifter frem til 18. februar 2019

I forbindelse med innføring av Elhub er det nå frys i nettselskapenes systemer for gjennomføring av leverandørskifter. Kunder som skifter kraftleverandør i frysperioden får leveringsstart 20. februar 2019. Kunden kan også ta kontakt med nåværende kraftleverandør for å endre kraftavtale på et tidligere tidspunkt.

Frys av leverandørskifter og andre forretningsprosesser er helt nødvendig for å sikre en god overgang til drift av Elhub. Elhub skal overta ansvaret for å gjennomføre forretningsprosessene fra nettselskapene og i forberedelsene til operasjonell drift er det stort fokus på å ha god datakvalitet. I frysperioden skal alle data om målepunkt, kraftleverandører og kunder hos nettselskapene migreres til Elhub med så korrekte og oppdaterte data som mulig slik at Elhub kan gjennomføre sine pålagte oppgaver effektivt. Det kan ikke tillates endringer i data underveis i migreringen til Elhub, og kundeprosesser må derfor fryses for å unngå feil i avregning og fakturering etter at Elhub er i drift.

Når Elhub settes i drift kan leverandørskifter gjennomføres raskere enn i dag, og vi går fra å ha en leverandørskifteprosess som varer 3-6 dager, til 24-48 timer.

Kraftleverandører og nettselskaper forveksles ofte, men hva er egentlig forskjellen?

Kraftleverandør

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige kraftleverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår. Du får imidlertid den samme strømmen uansett hvilken kraftleverandør du velger.

Dersom du skifter kraftleverandør må du fortsatt betale det samme i nettleie til det lokale nettselskapet. Kraftleverandøren kjøper inn strøm på kraftbørsen, direkte fra produsenter, eller de produserer strømmen selv.

Nettselskap

Nettselskapet eier og er ansvarlig for strømnettet og sørger for at strømmen fra den kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.

Nettselskapet har monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område. Du kan derfor ikke bytte nettselskap dersom du er misfornøyd med tjenestene deres. Årsaken til dette er at det vil være svært ulønnsomt å ha konkurrerende nettselskap som bygger hvert sitt parallelle strømnett.

Hvorfor får noen kunder en felles regning fra nettselskap og kraftleverandør, mens andre kunder får to separate regninger?

Dersom nettselskap og kraftleverandør ønsker det, kan de avtale at nettleie og kraftkjøp faktureres på en og samme regning. I mange nettområder fakturerer nettselskapet felles med den dominerende kraftleverandøren i nettområdet, fordi det ofte er slik at kraftleverandøren er samme selskap som nettselskapet, eller er en del av samme konsern.

Kan man ikke velge å være kunde bare ett sted, enten hos et nettselskap eller hos en kraftleverandør?

Dersom du vil ha strøm levert til huset ditt må du være kunde hos nettselskapet. Dersom du ikke har noen kraftleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg. Dette er imidlertid ment å være en midlertidig løsning for å sikre at du får levert strøm inntil du får valgt en kraftleverandør. Prisen på strøm levert av nettselskapet er derfor normalt dyrere enn hva du kan få hos en kraftleverandør. Se for øvrig spørsmålet: "Hva skjer dersom jeg ikke har noen kraftleverandør?" under Strømavtaler.

Andre relevante temaer for deg:

Relevante etater og organisasjoner