Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) regulerer ansvar og plikter for utøvelsen av systemansvaret. Forskriften skal legge til rette for et effektivt kraftmarked og en tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet, og dermed føre til en rasjonell utnyttelse av kraftressursene for samfunnet som helhet.

Den første utgaven av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet trådte i kraft 17. mai 2002 og har blitt revidert flere ganger siden. Dokumenter fra alle tidligere høringsrunder er tilgjengelig til høyre.

Bestemmelsene i fos gjelder for den som i medhold av § 6-1 i energiloven er utpekt som systemansvarlig og alle som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsettere og sluttbrukere av elektrisk energi.

Den til enhver tid gjeldende forskriftstekst er publisert på internettsidene til Lovdata: http://www.lovdata.no/for/sf/oe/oe-20020507-0448.html

Høringer fra 2012

Høringer 2001-2011

2011: Endelig forskriftstekst PDF filstørrelse: 78 KB
2009: Oppsummering av høring og endelig forskriftstekst PDF filstørrelse: 623 KB
2008: Høringsdokument, endring i forskrift PDF filstørrelse: 146 KB
2007: Oppsummering av høring av øvrige bestemmelser og endelig forskriftstekst PDF filstørrelse: 734 KB
2006: Merknader til endringer i forskriften PDF filstørrelse: 429 KB
2006: Høringsdokument, endringer i forskrift PDF filstørrelse: 640 KB
2004: Merknader til endring av forskriften PDF filstørrelse: 535 KB
2004: Høringsdokument, endringer i forskrift PDF filstørrelse: 819 KB
2002: Merknader til første versjon av forskriften PDF filstørrelse: 402 KB
2002: Første versjon av forskrift om systemansvaret i kraftsystemet PDF filstørrelse: 2 MB
2002: Andre høringsdokument PDF filstørrelse: 2 MB
2001: Første høringsdokument PDF filstørrelse: 4 MB