Dersom du ønsker å flytte eller endre nettselskapets nettanlegg, må du kontakte nettselskapet. 

Nettselskapene skal ta betalt for kostnader ved endring av eksisterende nettanlegg eller når kunder ber om tjenester som normalt ikke kan forventes levert.