Vet du at du kan klage på nettselskapet til RME?  

I boksene under kan du finne informasjon om ulike tema. Når du velger tema kan du også sende en klage til RME. 

Alle dokumenter i klagebehandlingen er offentlig. Vedtak i klagesaker blir publisert på RME sine nettside.

Andre relevante tema

I boksene under kan du lese mer om RME sin klagebehandling eller se på avgjørelser i tidligere klagesaker.