Publisert 23.03.2021 , sist oppdatert 02.12.2021

RME har verifisert Statnetts bruk av flaskehalsinntekter for 2020

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) inviterte våren 2021 til å gi innspill på Statnetts forslag til bruk av flaskehalsinntekter. Vi mottok flere gode innspillRME skal årlig verifisere at Statnett bruker inntektene de får på kraftforbindelsene mellom Norge og våre naboland i tråd med regelverket. RME har verifisert bruken for 2020.  

I hovedsak har Statnett foreslått at de vil bruke inntektene til å betale for kostnader knyttet til nettanlegg i Norge, som de mener er relevante for utvekslingskapasiteten mot våre naboland. Disse kostnadene ville ellers blitt betalt for gjennom nettleien.  

Etter regelverket skal Statnett primært bruke flaskehalsinntektene til å opprettholde eller øke kapasiteten mellom Norge og nabolandene. Statnett mener at store deler av transmisjonsnettet i Norge er svært viktig for denne utvekslingskapasiteten og at flaskehalsinntektene derfor kan betale for mye av transmisjonsnettet innenlands.  

Fristen for å gi innspill var 26. april 2021. Vi takker for mange gode innspill, som kan leses i sin helhet på denne siden.  

RME har oppsummert innspill og vurderinger, og verifisert Statnetts bruk av flaskehalsinntekter for 2020 her.