Publisert 06.11.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Revisjonsrapportar for økonomisk regulering av nettselskapene

Selskap Tema År Endring av rapportinnhold*
Dalane Nett AS Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA, tekniske nettverdier 2019  
Glitre Energi Nett AS Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA 2019  
Gudbrandsdalen Energi Nett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler, tekniske nettverdier

2019  
Hålogaland Kraft Nett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA, tekniske nettverdier

2019  
Lyse Elnett AS

Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA

2019  
NEAS AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler

2019  
Troms Kraft Nett AS

Konserntransaksjoner og -avtaler, informasjon om USLA, tekniske nettverdier

2019  

Varanger Kraftnett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler

2019  
Vest-Telemark Kraftlag AS

Kostnadsfordeling

2019  
Voss Energi Nett AS

Kostnadsfordeling, konserntransaksjoner og -avtaler, tekniske nettverdier

2019  

*Forhold som endrer konklusjoner i rapporten