Publisert 15.06.2022 , sist oppdatert 16.06.2022

Høring – Forslag til endringer i korrigeringen for rammevilkår i modell for beregning av kostnadsnormer

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sender på høring et forslag til endring i rammevilkårskorrigeringen i modell for å beregne kostnadsnormer. Hensikten med endringen er å gi en bedre sammenligning av selskapene. Dette vil bidra til mer riktige insentiver til effektiv drift, utvikling og utnyttelse av strømnettet.

Endringene vi foreslår påvirker ikke inntektsrammen for bransjen totalt, men de påvirker fordelingen mellom nettselskapene. Dette er omtalt i høringsdokumentet under økonomiske og administrative konsekvenser. Til høyre på denne siden har vi lagt ut regnearket som ligger til grunn for beregningene i høringsdokumentet. Regnearket viser også korreksjonen per variabel i den nye modellen. Vi har også publisert de nye rammevilkårsvariablene vi har laget og R-koden vi har benyttet for å beregne inntektsrammer med den nye modellen, basert på datagrunnlaget for varsel om inntektsramme 2022.

Vi ber om at innspill og kommentarer til forslaget sendes RME innen 20. september 2022. Høringssvarene skal sendes på e-post rme@nve.no,  merket med referansenummer 202210875. Vi vil publisere høringsuttalelsene på denne nettsiden. Etter å ha gått gjennom innspillene, vil vi oppsummere og kommentere dem i en rapport. Vi tar sikte på at endringene trer i kraft fra 2023.