Med ny utforming av nettleien er det mange som spør hva dette betyr for energieffektiviseringstiltak du har gjort for å redusere strømregningen din, som for eksempel varmepumpe eller etterisolering.

Forslaget vil medføre at energileddet blir lavere i de fleste timer. Dette oppveies av at nettleien i større grad fordeles med utgangspunkt i kundenes behov for kapasitet.

Eksempelvis vil energieffektiviseringstiltak som reduserer behovet for romoppvarming innebærer en varig reduksjon av kundenes forbruk på vinteren, når forbruket er høyest. Disse tiltakene reduserer derfor ikke bare kundenes strømforbruk, men også kundens behov for effekt. Den samlede virkningen av forslaget vil derfor være at de fleste slike energieffektiviseringstiltak kommer relativt likt ut som i dag.

Her kan du se flere eksempler på hvordan besparelsen fra energitiltak påvirkes etter omleggingen av nettleien: