Denne siden gjelder fra og med innrapporteringsåret 2014.

Påloggingen til eRapp2 skjer via Altinn. 
I det som følger kaller vi en person som kan delegere Altinn-roller på vegne av et selskap for "Altinn-ansvarlig".
Les gjerne veiledningen som passer best i forhold til oppgavene du skal utføre i eRapp2. Se denne tabellen.


Trinn for pålogging

1. Få delegert riktig(e) rolle(r) til eRapp2, i Altinn. 
    Rollen man trenger er avhengig av hva man skal utføre i eRapp2. Rollen delegeres av Altinn-ansvarlig i selskapet du er ansatt i.
    NB! Dersom du skal utføre revisor-oppgaver i eRapp2 på vegne av ditt eget enkeltpersonforetak, så trenger du ingen Altinn-rolle.

2. Få tilgang til eRapp2.
    NB! Dette trengs kun dersom du skal utføre innrapportering for konsesjonærselskapet i eRapp2, men du er ikke ansatt der (dvs du er en "ekstern innrapporterer") og/eller dersom du skal utføre revisor-oppgaver i eRapp2. I disse tilfellene må konsesjonærselskapet gi ditt selskap tilgang på forhånd. Tilgangen settes opp på siden "Tilgangskontroll" i eRapp2.

3. Logg deg på eRapp2 via Altinn.
    Lenken til tjensten er her.
    Viktig! Ved Altinn-pålogging må du velge selskapet du er ansatt i fra listen med aktører.

 

Dersom selskapet du representerer er slettet i BRREG eller er en underenhet

For å kunne logge seg på eRapp2 må man først velge selskapet som man skal representere fra en liste med aktører, i Altinn. Selskaper som er slettet eller som er underenheter vises ikke som standard i denne listen.
Se veiledningen fra Altinn på hvordan du kan få slettede selskaper og underenheter i listen med aktører.


Tabell med påloggingsscenarioer

Hva er det du skal utføre relatert til eRapp2? 1. Trinn
Delegering av Altinn-rolle(r) du trenger.
(utføres av Altinn-ansvarlig i selskapet du er ansatt i)
2. Trinn
Få tilgang til eRapp2
(utføres av Altinn-ansvarlig eller av en innrapporterer i konsesjonærselskapet)
3. Trinn
Logg deg på eRapp2 via Altinn
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap med revisjonssplikt.
Innrapporteringen utføres av ansatte i mitt selskap.
Jeg skal gi tilgang til et selskap som skal kunne utføre revisor-godkjenning av innrapportering.


veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap med revisjonssplikt.
Innrapporteringen utføres av et annet selskap. Jeg skal gi tilgang til et selskap som skal kunne utføre revisor-godkjenning av innrapportering.veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap uten revisjonssplikt.
Innrapporteringen utføres av ansatte i mitt selskap.

veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et konsesjonærselskap uten revisjonssplikt.
Innrapporteringen utføres av et annet selskap.

veiledning (gjelder for alle trinn)
Jeg er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap (ikke enkeltpersonforetak).
Vårt selskap utfører revisjon av innrapportering(er).

veiledning (gjelder for trinn 1 og 2) Ikke aktuelt
Jeg er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap (ikke enkeltpersonforetak).
Vårt selskap innrapporterer for et omsetningskonsesjonærselskap.

veiledning (gjelder for trinn 1 og 2) Ikke aktuelt
Jeg er Altinn-ansvarlig i et revisorselskap (ikke enkeltpersonforetak).
Vårt selskap både innrapporterer og revisor-godkjenner for et omsetningskonsesjonærselskap.

veiledning (gjelder for trinn 1 og 2) Ikke aktuelt
Jeg skal innrapportere.
Jeg jobber i omsetningskonsesjonærselskapet.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning
Jeg skal innrapportere.
Jeg jobber i et annet selskap.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning
Jeg er revisor (ikke enkeltpersonforetak) og skal kontrollere og/eller signere rapporten.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning

Jeg er revisor (enkeltpersonforetak) og skal kontrollere og/eller signere rapporten. Mitt selskap har næringskode 69.202 ("Revisjon") i BRREG.
NB! I dette tilfellet trenger du ingen spesiell Altinn-rolle for pålogging til eRapp2.

Ikke aktuelt Ikke aktuelt veiledning