Publisert 01.02.2016 , sist oppdatert 16.06.2021

Vedtak om inntektsrammer for 2015

NVE har 1.februar sendt ut vedtak om inntektsramme for 2015 til nettselskapene.

Inntektsrammene er beregnet med oppdatert datagrunnlag og endelige størrelser på inflasjon, kraftpris og referanserente. Samlet inntektsramme for eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16 milliarder kroner. Inntektsramme er redusert med 500 millioner kroner i forhold til det som ble varslet for 2015. Hovedårsaken til dette er at kraftprisen som ligger til grunn for nettapskostnaden er vesentlig redusert i forhold til estimatet som ble benyttet i varslet.

Les mer om innstektsramme for 2015 her.