Publisert 02.02.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Vedtak om inntektsrammer for 2014

NVE har 2. februar 2015 vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2014. Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 14,9 milliarder kroner.