Publisert 31.01.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Vedtak om inntektsrammer for 2013

NVE har vedtatt nettselskapenes inntektsrammer for 2013.  Samlet inntektsramme for alle nettselskapene, eksklusiv Statnett SF, er 19,1 mrd kroner.