Publisert 27.11.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer for 2015

NVE sendte 27. november 2014 varsel om inntektsramme for 2015. Samlet inntektsramme for alle nettselskaper, eksklusiv Statnett SF, er beregnet til 16,5 milliarder kroner.