Publisert 27.11.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer for 2014

NVE sendte 27. november 2013 varsel om inntektsramme for 2014 til alle nettselskaper.