Publisert 06.11.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer 2015 - foreløpige beregninger

NVE har publisert foreløpige inntektsrammer for 2015 basert på tilgjengelige forutsetninger og data. Det understrekes at dette er foreløpige beregninger og at det kan bli endringer i data og forutsetninger.