Publisert 17.10.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer 2014 - publisering av grunnlagsdata

NVE har lagt ut grunnlagsdata som vil bli benyttet i beregningen av de varslede inntektsrammene for 2014.