Publisert 05.11.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer 2014 - foreløpige beregninger

NVE publiserte 5. november 2013 foreløpige inntektsrammer for 2014 basert på de forutsetningene og data som er tilgjengelige.