Publisert 24.09.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Varsel om inntektsrammer 2014 - data til kontroll (utgått)

NVE sendte 23.9.2013 brev til nettselskapene om data som skal benyttes i fastsettelsen av inntektsrammer for 2014. Vi oppfordrer selskapene å se gjennom sine data.