Publisert 25.03.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Utvikling i nøkkeltal for nettselskapa

I NVE-rapporten «Utvikling i nøkkeltal for nettselskap – med fokus på nettstruktur» vert utvalde nøkkeltal for nettselskapa presentert for perioden 2004-2013.