Publisert 20.01.2012 , sist oppdatert 16.06.2021

Utkast til veileder for utbetaling ved svært langvarig avbrudd

NVE har laget en veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften. Kapittel 9A omhandler kvalitetsjusterte inntektsrammer ved svært langvarige avbrudd. Nettselskapenes kunder har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Tilbakemelding og bidrag fra bransjen og andre interessenter bør sendes til NVE innen 1. mars 2012.