Publisert 24.06.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Rundskriv til nettselskaper om anleggsmidler og avskrivninger

NVE har sendt ut rundskriv (ETØ 3/2013) som omhandler sentrale forhold rundt håndtering av anleggsmidler og avskrivninger i den økonomiske og tekniske rapporteringen til NVE/SSB.