Publisert 16.05.2018 , sist oppdatert 16.06.2021

Rapportering av geografiske distribusjonsnettsdata

NVE har sendt vedtak om rapportering av geografiske og tekniske data om distribusjonsnett. I hovedsak gjelder dette linjer, kabler og nettstasjoner.  I den økonomiske reguleringen brukes slike data når selskapenes kostnadsnormer skal beregnes. Data skal leveres på et geografisk filformat (SOSI, GML eller lignende) i henhold til en kravspesifikasjon. Filene skal lastes opp i en filopplastningstjeneste med innlogging via Altinn.

Her finner dere mer informasjon om rapportering av geografiske distribusjonsnettsdata

Viktige tidsfrister:

  • Vedtak om innrapportering ble sendt 10. mai
  • Tjeneste for opplasting av filer åpnes 23. mai
  • Endelig frist for innrapporteringen er 25. juni