Publisert 15.11.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Oppdatert estimat på referanserente for 2013 samt estimat for 2014

Basert på data for perioden januar-september 2013 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,9 % for 2013. Referanserenten for 2014 er estimert til 7,09 %