Publisert 12.05.2015 , sist oppdatert 16.06.2021

Oppdatert beregning av referanserenten for 2015 (utgått)

Basert på data for perioden januar-april 2015 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 5,99 % for 2015.