Publisert 10.05.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Oppdatert beregning av referanserenten for 2014

Basert på data for perioden januar-mai 2014 samt prognoser fra SSB, estimeres referanserenten til 6,8 % for 2014.