Publisert 08.01.2014 , sist oppdatert 16.06.2021

Nøkkeltall for nettselskapene

I NVE-rapporten  ”Utvikling i nøkkeltall for nettselskapene” presenteres utvalgte nøkkeltall fra nettselskapene i perioden 2004-2012