Publisert 20.01.2012 , sist oppdatert 16.06.2021

Modell for kostnadsnorm fra 2013 (1)

NVE har igangsatt et internt prosjekt hvor vi arbeider med en rekke endringsforslag i modellen for beregning av kostnadsnormer. Målet med prosjektet er en modell som gir mer stabile inntektsrammer over tid, og som gir selskapene en riktigere og bedre korrigering for rammevilkår