Publisert 19.06.2013 , sist oppdatert 16.06.2021

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet

NVE har gjennomført en studie av referentene i kostnadsnormmodellen for å finne ut hvorfor referentene kommer best ut i de sammenlignende analysene.

NVE har gjennomført studier for å finne årsaken at seks selskaper kommer så godt ut i de sammenlignende analysene i distribusjonsnettet. Siden disse selskapene har så stor betydning for nettselskapenes kostnadsnorm, ønsket vi også å kvalitetssikre disse selskapenes data ekstra nøye. I tillegg til en gjennomgang og sammenligning av datagrunnlaget til de seks referentene i perioden 2004-2011 har vi i løpet av vinteren 2013 hatt stedlige tilsyn hos fem av dem.

Rapporten oppsummerer en grundig gjennomgang og sammenligning av datagrunnlaget til AS Eidefoss, Askøy Energi AS, Nord-Salten Kraft AS, Nord-Østerdal Kraftlag SA, NTE Nett AS og Trøgstad Elverk AS.

Felles for alle selskapene er at de er kostnadseffektive; alle har vesentlig lavere drift- og vedlikeholdskostnader per km enn bransjesnittet og fem har vesentlig lavere kapitalkostnader per km enn bransjesnittet. Felles for fire av selskapene er at de drifter nett i relativt grisgrendte deler av Norge. Bare én av de seks referentene er mindre enn medianselskapet. Når det gjelder organisering av driften, investeringssyklus og konsesjonsområde er de seks selskapene til dels svært ulike. Tre av selskapene kjøper mye tjenester eksternt mens de øvrige utfører mer av driftsoppgavene internt i selskapet. To av selskapene er del av konsern, mens ett er et samvirkeforetak. Nettets alder hos selskapene er stort sett høyere enn bransjesnittet, men ett selskap har vesentlig yngre nett. Topografisk varierer konsesjonsområdene fra flate områder i indre Østfold til mer værutsatte områder i Nordland. Alle disse forskjellene viser at det er mange måter å organisere og drive et nettselskap på, som alle kan være kostnadseffektive.

Basert på gjennomførte analyser og tilsyn fremstår de seks referentene som kostnadseffektive i drift og organisasjon, selv om de har valgt forskjellige måter å drive sitt nettselskap på. Vi har ikke funnet forhold som tilsier at noen av de seks selskapene ikke burde være referenter for øvrige nettselskap.

Les Rapport 34-2013 Kostnadseffektivitet i distribusjonsnett - En studie av referentene i kostnadsnormmodellen. 


NVE har tidligere i år laget disse rapportene om den økonomiske utviklingen i nettbransjen:

Kostnadseffektivitet i distribusjonsnettet - En studie av nettselskaper med lavt DEA-resultat
Rapporten gir en analyse av de minst effektive selskapene i kostnadsnormmodellen.

Utvikling i nøkkeltall for strømnettselskapene
Rapporten gir en analyse av kostnadsutviklingen for nettselskapene i perioden 2004-2011.