Publisert 05.06.2015 , sist oppdatert 31.10.2019

Høring - endringer i kontrollforskriften

NVE gjennomfører offentlig høring av forslag til endringer i fire bestemmelser i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Formålet med endringene er å redusere årlig variasjon i inntektsrammer samt i større grad tilrettelegge for sammenslåing av nettselskap.